bEL AĞRILARI

Bel ağrıları dünyada ençok görülen ağrı tiplerinden biridir.

Bel ağrısı 20-40 yaşları arasında başlamakta, 45-60 yaşları arasında görülme sıklığı artmaktadır. Dünyada, nezle ve gripten sonra en çok iş kaybına neden olan hastalık bel ağrısıdır. Tüm romatizmal yakınmaların üçte birini oluşturur ve toplumun yaklaşık %80’i yaşamlarının bir bölümünde bel ağrısı çeker. Hastaların %70’i bir ay, %90’ı iki – üç ay içinde iyileşmekle birlikte, ilerleyen dönemlerde, %70’inde üç veya daha fazla kez tekrarlama olmaktadır.

Bel Ağrısı Riski Kimlerde Fazladır?

Sigara içenler, uzun yol sürücüleri, uzun süre ayakta duranlar, pozisyon değiştirmeden uzun süre oturanlar, ağır yük kaldıranlar, ani hareket yapanlar ve vibrasyonlu aletle çalışanlarda bel ağrısına yakalanma riski yüksektir. Sırt ve karın kasları zayıf olanlar ya da fazla kilolular da bel ağrısına daha yatkındır. Zira 1 kg. ağırlık bele beş kat yansır. Uzun boylularda bu oran daha da artar.
Kadınlarda menapoz sonrası Osteoporoz gelişimi nedeniyle daha fazla olmaktadır.

Bel ağrısının başlıca nedenleri:

* Bel zincir kemiği kireçlenmeleri.
* Kas – iskelet hastalıkları ( mekanik bel ağrısı vb.)
* Bel fıtıkları
* Romatizmal iltihabi hastalıklar( Romataid Artrit, Ankilozan Spondilit)
* Osteoporoz
* Travmalar ( düşme , kaza gibi)
* Yumuşak doku hastalıkları (postür bozukluğu, Fibromiyalji vb.)
* Tümörler
* Psikolojik nedenler

Bel ağrısında tanı Yöntemleri :

* İyi bir fizik muayene
* Radyolojik ( Röntgen) grafiler
* Lomber MR, Tomografi
* Kemik dansitometrisi
* Kan ve İdrar tetkikleri

Bel ağrılarında Tedavi:

* Yatak istirahati ( özellikle akut bel ağrılarında 4-5 günlük istirahatler hastayı rahatlatır.
* İlaç tedavisi ( öncelikle ağrıyı azaltmak, günlük hareketliliği artırmak için önemlidir.)
* Fizik tedavi cihazları ( Elektroterapi, TENS vb, Isı tedavisi ( Hotpack, Coldpack, Ultrason,
İnfraruj vb.) Traksiyonlar, manyetik yatak, manuel terapi, masaj, egzersizler
* Lokal enjeksiyonlar ( PRP, kortikoterapi, kuru iğneleme vb.)

Uygulanan tedavilerden cevap alınamıyorsa cerrahi tedavi.