PEDİATRİK REHABİLİTASYON

Pediatrik rehabilitasyon; doğumsal veya çocukluk çağında ortaya çıkarak fiziksel engellilik yaratan durumların önlenmesi, tanısı, tedavisi ve tıbbi rehabilitasyon yaklaşımlarını içinde barındıran geniş kapsamlı bir bilim alanıdır.

Fiziksel engelliliği olan çocukların rehabilitasyon tedavisi; engelliliğin gidişatını ve büyüme sürecini iyi bilerek, aynı zamanda da devamlı bakımın gereklerinin farkında olarak, fonksiyonel kapasitenin belirlenmesi ve en iyi rehabilitasyon stratejilerinin geliştirmesini gerektirir.

Tedavi edilen hastalıklar

Serebral palsi

Meningomiyelosel

Doğumsal tortikolis

Doğum sonrası brakiyal pleksus yaralanmaları

Osteogenesis imperfekta

Nöromüsküler hastalıkları

Spina bifida

Travmatik beyin hasarı

Omurilik hasarı

Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının rehabilitasyonu

Kas-iskelet sistemi sorunları ile seyreden metabolik hastalıklar

Yapılan uygulamalar

Nörogelisimsel tedavi yaklasımları

Elektriksel stimulasyon

Denge ve koordinasyon eğitimi

Spastisite tedavisi

Botulinum toksin uygulamaları

Fizik tedavi ajanları

Ortez uygulamaları